Skip to main content

ABN Amro verhoogt haar huizenprijsvoorspellingen voor 2024 en 2025 naar respectievelijk 6 en 5 procent vanwege de positieve economische vooruitzichten. Tegelijkertijd stijgt het aantal transacties, maar het aantal opgeleverde woningen blijft beperkt door een gebrek aan bouwvergunningen.

Hoewel het aantal transacties met 13 procent is gestegen, blijft het volgens ABN Amro laag. Er
staan weinig bestaande woningen te koop en het aanbod van nieuwbouwwoningen is, ondanks de
recente toename, nog altijd beperkt. Hierdoor stokt de doorstroming op de huizenmarkt. Het aantal
transacties van starters is wel stabiel, aangezien zij een duwtje in de rug krijgen door de verruiming
van de startersvrijstelling. Zo hoeven starters geen overdrachtsbelasting te betalen bij aanschaf
van een woning tot 510.000 euro; in 2023 was dit 440.000 euro. Starters hebben daarnaast minder
last van beleggers die huizen opkopen om te verhuren. Nu zij huurwoningen uitponden,
verschuiven deze naar het koopsegment en dat biedt kansen voor starters.

Beleggers minder actief
In verband met het afgenomen netto rendement op huurwoningen verkochten beleggers
vorig jaar meer woningen dan dat zij woningen aankochten. Voor zo ver zij woningen kopen
is dat vaker in een hogere prijscategorie dan voorheen. Het is niet zo dat beleggers massaal
afstand doen van hun huurwoningen. Sterker nog, hun aandeel in de totale woningvoorraad
groeide door nieuwbouw, woningsplitsing en transformatie van kantoren en winkels. Maar
als het kabinet de beoogde aanvullende huurbeperkende maatregelen door het parlement
weet te loodsen, dan zullen volgens ABN Amro meer beleggers besluiten hun huurwoningen
te verkopen, vooral goedkope huurwoningen in gemeenten met een gemiddeld hoog
prijsniveau.

Author SamenInGeld

More posts by SamenInGeld