Skip to main content
Nieuws

Antwoord op de vraag

Op 27 mei 2014 vond de 10e editie van de HypoVak plaats. De vakbeurs voor adviseurs en ondernemers in de hypotheekbranche. SamenInGeld was er aanwezig met een stand en verzorgde er een masterclass; de introductie van het nieuwe concept Crowdfunding 2.0 met hypothecaire zekerheid. De zaal was volledig bezet met mensen uit de hypotheekbranche, het verzekerings- en bankwezen. Luuck Kalverda en Gijs van der Woude deden naar aanleiding van heldere sheets de uiteenzetting van het concept SamenInGeld.

Allemaal goede, relevante vragen -die horen bij een introductie van iets nieuws- volgden. Begrijpelijk maar spijtig genoeg kan zo’n Masterclass maar 45 minuten duren; altijd te kort om alle ins & outs van een nieuw concept volledig te introduceren. De vragen uit de zaal: Waar zit het verdienmodel voor SamenInGeld? Hoe lang duurt een aanvraag? Hoe zit het met het herfinancieringsrisico? Wat zijn de werkelijke kosten voor een projectaanvrager op een rij? Hoe beoordeelt SamenInGeld projecten? En hoe staat het nu met de Autoriteit Financiële Markten [AFM]? Laten we gewoon met het antwoord op de eerste vraag beginnen:

Waar zit het verdienmodel voor SamenInGeld?

SamenInGeld verdient alleen aan de transactie, dus alleen bij een projectaanvraag verdienen wij. Daarbij ontvangen wij een maandelijkse administratievergoeding voor het beheren van het project en de backoffice.

Wat zijn de werkelijke kosten voor een projectaanvrager op een rij?
De projectaanvrager maakt met zijn hypotheekadviseur een afspraak over zijn vergoeding. Naast deze vergoeding is er een opstartfee van € 1.000,-. Wanneer een dossier wordt goedgekeurd en succesvol gefund, brengen wij eenmalig 2% van het transactiebedrag in rekening. De al eerder betaalde € 1.000 wordt hierop in mindering gebracht.
Verder betaalt een projectaanvrager per maand:
– € 100,- administratieve kosten; hiermee bekostigt SamenInGeld de backoffice;
– Een afgesproken spaarpremie, afhankelijk van de waarde van het pand in verhuurde staat ten opzichte van de leensom;
– De afgesproken rente over het geleende bedrag.
Na vijf jaar komen wij op basis van de dan geldende marktrentes een nieuw rentepercentage overeen.

Hoe lang duurt een aanvraag?
Vanaf het moment dat een aanvraag bij ons binnenkomt gaan wij de aangeleverde stukken controleren. Wanneer al deze stukken juist zijn, kan de aanvraag geplaatst worden. Dit alles is binnen een aantal werkdagen te realiseren. Een deel van de aanvraag behelst de plaatsing als project en een aanvraag bij de crowd. Daar staat maximaal 90 dagen voor.

Hoe zit het met het herfinancieringsrisico?
Het klopt dat er een herfinancieringsrisico voor de investeerders is. Na een periode van 5 jaar gaan we inventariseren wie als investeerder eventueel wil stoppen. Na deze inventarisatie bekijken we wat er afgelost kan worden uit de geblokkeerde rekening van de projecthouder waarop deze 2% per jaar uit zijn -eventuele- lening in schijf 2 [55-80%], heeft afgelost . Wanneer er dan nog een tekort bestaat voor de investeerders die willen uitstappen, gaan wij de site weer open zetten voor nieuwe investeerders. Wanneer deze niet gevonden worden, zijn de investeerders verplicht nog voor minimaal 5 jaar mee te doen. Deze periode kan oplopen tot uiterlijk 30 jaar.

Hoe beoordeelt SamenInGeld projecten?
Een project wordt allereerst beoordeeld door de hypotheekadviseur. Als hij of zij het project positief beoordeelt, komt het vervolgens bij ons. Daarna stellen wij onze leners onder andere verplicht:
– minimaal 20% eigen inleg;
– taxatie van het pand door ons, inclusief opbouw verhuurmogelijkheden;
– gemeentelijke goedkeuring;
– een kredietwaardigheidscheck van de lener bij BKR;
– een bewijs van brandveiligheid.

En hoe staat het nu met de Autoriteit Financiële Markten [AFM]?
Wij voeren regelmatig constructieve gesprekken met de AFM en De Nederlandsche Bank en zijn op zoek naar een passende invulling voor onze organisatie. Waarbij wij voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving. Omdat het voor ons allen een nieuwe aanpak betreft, gaat hier meer tijd in zitten dan we oorspronkelijk dachten. Maar we willen nu eenmaal de goedkeuring en dat betekent simpelweg geduld en vertrouwen houden. Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee de juiste weg bewandelen. Vertrouwen is volgens ons essentieel voor het succes van SamenInGeld, vanaf de start en voor de lange termijn.

Author SamenInGeld

More posts by SamenInGeld