fbpx Skip to main content

Investeren in vastgoed middels Crowdfunding

Dat is investeren met een gerust hart.

Investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid

Verkrijg rendement op je spaargeld, tot wel 9,45% rente

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij de meest gestelde vragen uitgewerkt. Staan je vragen er nog niet tussen? Mail ons dan gerust op info@sameningeld.nl  Je ontvangt van ons z.s.m. een antwoord.

Hoe werkt SamenInGeld?

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een combinatie van lenen en investeren. Iemand promoot zijn project via een van de platformen en vraagt een ander hierin te investeren. In ruil daarvoor doet de geldnemer een belofte. Dat kan een product zijn, een korting of in ons geval een aantrekkelijke rente en eventueel aflossing. De geldnemer leent hierbij niet van de bank, maar van afzonderlijke, meerdere investeerders.

Op onze site gebruiken wij voor degene die het geld leent het woord geldnemer. Voor alle mensen en ondernemingen die geld inleggen voor dit concept, gebruiken wij het woord investeerder.

Wat maakt SamenInGeld anders?

Wij bieden hypothecaire zekerheid waarbij de investeerder het eerste recht op teruggave heeft wanneer er financiële onzekerheid ontstaat. Eerder zelfs nog dan de belastingdienst. Ook verstrekken we in principe niet meer dan 80% van de marktwaarde in verhuurde staat als lening. De geldlener dient bij ons zelf minimaal 20% in te leggen. Hier kunnen wij van afwijken en tot 90% financieren. Dit deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de geldlener kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere financiering.

Op ons platform gaat het om een lening tussen lener en investeerder in ruil voor betaling van rente en aflossing. Daarin lijken wij op een bank. Bij andere vormen van crowdfunding krijgen investeerders voor hun inleg vaak een product of korting. Percentages en termijnen zijn hierbij niet vastgelegd en worden soms overgelaten aan de geldlener. Wij leggen alles vast.

Wat gebeurt er als de SamenInGeld BV wegvalt?

Wanneer een project 100% van de gevraagde financiering behaalt, wordt er een hypotheek afgesloten. Alle investeerders op het project verstrekken samen het bedrag aan de geldleners via de stichting Investeerders SamenInGeld.

De stichting heeft de opdracht gegeven aan SamenInGeld BV om de werkzaamheden die nodig zijn om deze hypotheek te beheren, uit te voeren. Mocht er in de tussentijd iets met deze BV gebeuren waardoor zij de afgesproken werkzaamheden niet meer kan verrichten, is stichting investeerders SamenInGeld vrij om een nieuwe beheerder voor de uitstaande hypotheek te zoeken. Ze kunnen dan een nieuwe opdracht verstrekken.

Als geldlener betaal je namelijk maandelijks administratiekosten om deze werkzaamheden te bekostigen. Ook de investeerders betalen jaarlijks hun deel voor het beheer van het geldverkeer. Zelfs na het wegvallen van de BV blijven deze baten maandelijks binnen komen. Hierdoor kunnen deze opnieuw ingezet worden voor een nieuwe beheerder. Wij, SamenInGeld, hebben hiervoor een verklaring in ons bezit, opgesteld door een accountant. Hierin staat dat het  mogelijk is het werk van de stichting Investeerders  SamenInGeld over te nemen tegen de huidige administratieve vergoeding die geldleners en investeerders maandelijks betalen.

30230 2017 Overeenkomst insolventie

De rente die de geldlener betaalt, gaat één op één naar de investeerder. Ten behoeve van de afhandeling van alle betalingen tussen de geldlener en investeerders is gekozen om een onafhankelijke betaal-dienstverlener in te zetten. In ons geval maken we hierbij gebruik van OPP (Online Payment Platform). Zij heeft een vergunning van de Nederlandse Bank om geld veel langer dan 30 dagen onder beheer te houden. Dat vinden wij belangrijk in verband met een eventueel bouwdepot bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen. Er is dus geen sprake van een derdengelden rekening waar de bestuurders van SamenInGeld BV toegang tot hebben.

Om de hypotheek te vestigen, wordt het leenbedrag ter beschikking gesteld aan de notaris. We werken hierbij uitsluitend met notariskantoren die zijn geaccrediteerd door OPP. Dit zorgt ervoor dat het bedrag zoals bijeengebracht door de investeerders maar op één manier kan worden overgeboekt vanuit de rekening bij OPP.

Aan het einde van de looptijd van een lening, wordt deze afgelost. Om ervoor te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij de investeerders terug komt, is in de hypotheekakte opgenomen dat aflossingen alleen kunnen worden betaald aan het rekeningnummer van de geldlener bij OPP. Deze rekening is geblokkeerd voor opname totdat SamenInGeld deze vrij geeft.

De stichting investeerders SamenInGeld wil jouw investering zo veilig mogelijk maken. Door de vestiging van een hypotheekrecht op het onderpand en het bewijs van betaling van de opstalverzekering jaarlijks te ontvangen, biedt SamenInGeld een solide investering. Op het moment van schrijven, kennen we dan ook geen default. Alle verplichtingen worden door de geldvragers nagekomen. Wij zullen er ook alles aan doen om dit zo te houden.

Hulp of advies nodig?

Indien je met een vraag zit, of er iets onduidelijk is dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Investeren

Hoe begin ik met investeren via SamenInGeld

Nadat je een account hebt aangemaakt kun je meteen een investeringstoezegging doen in een project naar keuze hier. Je kiest vervolgens de renteschijf met het door jou gewenste rentepercentage. 10 dagen voor de datum van passage zal SamenInGeld de gelden opvragen bij de investeerders van dat project, deze kun je betalen door middel van een betaallink die je per e-mail van SamenInGeld ontvangt.

Hoe vaak komen er nieuwe projecten om op te investeren?

Er komen regelmatig nieuwe projecten op het platform van SamenInGeld. Deze worden aangekondigd per nieuwsflits die alle investeerders met een account ontvangen. Je hebt dan 48 uur bedenktijd voordat het project opent.

Kan ik ook hulp krijgen bij investeren in een eerste project?

Jazeker. Tijdens kantooruren kun je bellen met ons kantoor op 030-7400035 en dan zal één van de mensen van het SamenInGeld team je verder helpen.

Wat zijn de risico’s voor investeerders?

 1. Het onderpand raakt geheel of gedeeltelijk beschadigd. Om dit risico zo veel mogelijk in te perken eist SamenInGeld een opstalverzekering en vraagt daarvan elk jaar het betaalbewijs en de actuele polis.
 2. Ondanks alle zekerheden is het mogelijk dat de lener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om dit risico in te perken is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als dat niet voldoende is wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden ontvangen de investeerders uit schijf 1 als eerste hun investering terug en daarna de investeerders uit de volgende schijven. Indien er dan nog geld over is de betreffende projecteigenaar. Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee je investering is veiliggesteld kunnen we je niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te houden.
 3. Door de hypothecaire zekerheid krijgen leners hun geld zelfs eerder terug dan de belastingdienst. Deze zekerheid vormt de kern van ons risico-arme concept.

Wat gebeurt er als een lener onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kan voldoen?

Ondanks alle zekerheden is het mogelijk dat de lener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om dit risico in te perken is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als dat niet voldoende is, wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden, ontvangen de investeerders uit schijf 1 als eerste hun investering terug en daarna de investeerders uit de opeenvolgende schijven. Indien er dan nog geld over is, komt dat de projecteigenaar toe. Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee uw investering is veiliggesteld kunnen we u niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te houden.

Wat gebeurt er als een project niet volgeschreven wordt?

Het kan voorkomen dat een project niet volgeschreven wordt. Dat kan allerlei redenen hebben. Op het moment dat dit gebeurt, heeft de lener kosten gemaakt voor de aanvraag bij SamenInGeld. Daarom mag de lener bepalen of het reeds opgehaalde bedrag voldoende is. Wanneer dit zo is, gaan de stukken alsnog naar de notaris, net alsof het project volledig gevuld is. Ziet de projecteigenaar af van het opgehaalde bedrag dan heeft de investeerder nog geen kosten gemaakt en krijgt hij/zij het geïnvesteerde bedrag terug. De investeerder is vrij om een ander project te kiezen van SamenInGeld.

Kan ik na de start van een project mijn investering intrekken?

Ja, je hebt een bedenktijd van 96 uur na het doen van je investering. Daarna is het niet meer mogelijk om je investering in te trekken.

Hoeveel mag ik privé investeren, is er een maximum? Hoeveel mag ik zakelijk investeren?

De overheid heeft bepaald dat privépersonen maximaal €80.000,- per crowdfund platform mogen investeren, dus ook bij SamenInGeld is deze limiet ingesteld. Als uitzondering geldt: indien jouw 1e investering  meer dan € 100.000,- bedraagt vervalt de limiet en kun je onbeperkt investeren.

Voor zakelijke investeerders is er geen limiet.

Wat heb ik nodig om zakelijk te kunnen investeren?

Een kopie van een identiteitsbewijs, een bankrekening en een recente kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).

Mag ik namens de kinderen inleggen?

Jongeren onder de 18 jaar kunnen bij ons niet zelfstandig investeren. Wel kunnen de ouders onder hun eigen naam een rekening voor de kinderen openen die door de ouders beheerd wordt.

Wat als het project afloopt en het pand niet verkocht wordt of geherfinancierd kan worden?

Indien het pand niet verkocht is aan het eind van de leenperiode en er ook geen herfinanciering of andere aflossing heeft plaatsgevonden zal SamenInGeld de lening opeisen door het onderpand in noodgedwongen verkoop te zetten en gedurende die periode de eventueel aanwezige huurinkomsten te claimen om de investeerders te compenseren.

Wat zijn de kosten van mijn investering bij SamenInGeld?

Voor investeerders rekenen wij een beheervergoeding.De tarieven voor beheervergoeding zijn in het eerste jaar 0,055 % per maand en in de daarop volgende jaren 0,025 % per maand.
Deze zijn van toepassing op alle projecten die geplaatst worden na 1 januari 2023.

Financieren

Kan iedereen zich aanmelden voor een lening?

Jazeker. Om je project op ons platform onder de aandacht van investeerders te brengen, dien je echter aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onder het menu-item Lenen, lees je hier alles over.

Hoe werkt een financiering via SamenInGeld?

Financieren bij SamenInGeld gebeurt door crowdfunding. Dit houdt in dat aan een grote groep investeerders een vraag voor financiering van een specifiek onroerend goed project wordt voorgelegd. Zij kiezen zelf hoeveel geld ze aan dit project willen lenen en tegen welke van de aangeboden risicoschijven met daaraan gekoppelde rente percentages en looptijd. Bij de financieringsaanvraag wordt een financiële analyse getoond waaruit blijkt, gebaseerd op een recente taxatie, dat het project wat SamenInGeld betreft financieel gezond onderbouwd is.

Wat voor projecten kan ik financieren via SamenInGeld

SamenInGeld financiert onroerend goed dat wordt verhuurd.

Hoeveel kost een financiering via SamenInGeld ?

Deze kosten bedragen 2% van het opgehaalde bedrag; de succes fee.

Daarnaast zijn er maandelijkse administratiekosten variërend van € 35,- tot € 60,- afhankelijk van de hoogte van de leensom.

Voordat wij een project plaatsen dien je € 1.000,- te betalen als plaatsingsfee dat in mindering wordt gebracht op de uiteindelijk te betalen 2% succes fee.

Welke zaken moet ik onder andere aanleveren als ik een financiering wil?

 • Aanvraagformulier
 • Bedrijfsplan
 • Taxatierapport maximaal een half jaar oud of door een opdracht tot taxeren via SamenInGeld
 • Een kopie koopovereenkomst of eigendomsbewijs
 • Foto’s (horizontale) van het object
 • Een pitch waarin jij jezelf voorstelt en beschrijft waarom je dit pand wilt laten financieren door de crowd
 • Afhankelijk van het project eventueel extra vragen van SamenInGeld

Na goedkeuring van het project door SamenInGeld

 • Een getekende offerte
 • Betaling van € 1.000,- plaatsingsfee

Heb je hier vragen over neem dan contact op met SamenInGeld.

Kan ik deels financieren bij meerdere partijen?

SamenInGeld wil altijd de eerste financier zijn met de eerste hypotheek.

Zonder toestemming van SamenInGeld kun je geen financiering aan gaan met andere partijen.

Hoe beoordeelt SamenInGeld projecten? Hoe werkt het proces van financieren objecten?

Je kunt je project indienen bij SamenInGeld middels het bij ons op te vragen aanvraagformulier. Vervolgens stellen wij onze leners onder andere verplicht:

 • Minimaal 20% eigen inleg, hier kunnen wij van afwijken en tot 90% financieren. Het deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de geldlener kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere lening
 • Taxatie van het pand door taxateur in overleg met SamenInGeld, inclusief opbouw verhuur mogelijkheden
 • Indien nodig, gemeentelijke goedkeuring voor verhuur aan particulieren;
 • Huurcontracten, indien aanwezig
 • Een door ons uit te voeren kredietwaardigheidscheck van de lener bij BKR
 • Een bewijs van brandveiligheid indien van toepassing
 • Kopie opstalverzekering en bewijs van betaling daarvan

Administratieve vragen

Kan ik mijn bankrekening wijzigen?

Ja dat kan.

In je dashboard kun je onder het menu ‘Bewerken mijn profiel’ onder het kopje IBAN je nieuwe bankrekening invoeren en opslaan. Daarna kun je in het menu kiezen voor ‘opnemen saldo’. Op deze pagina vind je de mogelijkheid om de nieuwe bankrekening in te voeren en een validatiebetaling te doen.

In het geval dat je dit nalaat, kunnen wij geen geld overboeken naar je nieuwe bankrekeningnummer.

Hoe werkt de terugbetaling van mijn lening aan het einde van de looptijd?

Aan het einde van de looptijd heeft de projecteigenaar de keus om het project opnieuw te financieren bij SamenInGeld (of een andere partij) of het pand te verkopen en zo de gelden vrij te maken voor terugbetaling. SamenInGeld zal ruim op tijd contact zoeken met de projecteigenaar om het proces van beëindiging van de lening in goede en tijdige banen te leiden.

Bij de aflossingsvrije schijven 1A en 1B krijg je de volledige leensom uitbetaald op je bankrekening.

Bij de annuïtaire schijven 2 en 3 krijg je het saldo (= het niet afgeloste deel) van je lening teruggestort op je bankrekening.

Ik snap niet hoe het werkt met de 30 jaar annuïtaire lening. Wanneer krijg ik dan mijn geld terug?

De schijven 2 en 3 zijn annuïtaire leningen. Naast rente ontvang je ook een aflossingsdeel van je inleg. Over het algemeen berekenen wij dit aflossingsdeel  alsof dit gehele deel in 30 jaar wordt afgelost. Zo wordt de maandelijkse verplichting niet te hoog voor de geldlener. Aan het einde van de looptijd krijg je het saldo, dat wil zeggen het nog niet terugbetaalde deel van je lening, teruggestort.

De looptijd van de lening is over het algemeen 5 jaar of korter.

Hoe maak ik een account aan?

Een account aanmaken start je door op de knop “Registreren” te klikken. Je moet dan je gegevens invullen; naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarop ontvang je een mail en kun je jouw wachtwoord aanmaken zodat je kunt inloggen op jouw account. Daarna kun je al investeren én ervoor kiezen je account verder af te maken en ook de klantacceptatie handelingen (IDIN en bankrekening koppelen) doen.

De betaal-link werkt niet. Hoe kan ik toch betalen?

Wanneer de link in de e-mail met verzoek tot betalen niet werkt.

Wanneer dit niet werkt heb je hoogstwaarschijnlijk geen kopie ID (en/of kopie KvK uittreksel) ge-upload of is deze nog niet goedgekeurd. Je kunt dit checken door in je account te klikken op ‘klantacceptatiehandelingen’. Als daar de 3 velden niet op groen staan zie wat er nog moet gebeuren om de accountvalidatie af te ronden.

Betalen met iDEAL lukt me niet?

Wanneer je tijdens het betaalproces met iDEAL dit afbreekt of een fout maakt is het iDEAL-pad voor ongeveer een uur afgesloten voordat je de betaling opnieuw kunt inzetten.

Ik wil een investeergids

Investeergids aanvragen

Ik wil een account aanmaken

Account aanmaken