fbpx Skip to main content

Klachtenprocedure

SameninGeld doet haar uiterste best om deze klacht naar tevredenheid op te lossen. Vind je dat de klacht niet juist is afgehandeld, dan kan je dit indienen bij de directie van SamenInGeld.

SamenInGeld is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015894.

Omschrijving van jouw klacht

Geef in een brief of e-mail duidelijk aan wat jouw klacht is en waarom je niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd je persoonlijke gegevens en  rekeningnummer. Deze brief kan gestuurd worden naar:

SamenInGeld BV
T.a.v. de directie
P.C. Staalweg 70
3721 TJ Bilthoven

Of per mail naar: info@sameningeld.nl

Reactie binnen 6 weken

De directie van SamenInGeld streeft er naar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Je ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Niet eens met antwoord van de directie

Ben je het niet eens met de reactie van de directie van SameninGeld dan kun je je als zakelijke relatie wenden tot de rechter. In bepaalde gevallen kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klacht over BKR-registratie

Gaat jouw klacht over een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en ben je het niet eens met de reactie van de directie van SamenInGeld dan kun je deze zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Dit kan echter pas nadat de klachtenprocedure bij SamenInGeld is afgerond.

Geschillencommissie BKR

Na afronding van de klachtenprocedure bij SamenInGeld dien je deze klacht binnen 2 maanden in bij de Geschillencommissie BKR. Na deze termijn neemt de commissie de klacht niet meer in behandeling. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met BKR om te informeren wat je moet doen om deze klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl of neem contact op via:

Bureau Krediet Registratie
Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 257 84 35 (0900 BKRTIEL)

Uitspraak bindend

  • De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor jou en voor SamenInGeld. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in rekening. Voor meer informatie neem je contact op met de Geschillencommissie BKR.

Ik wil investeren

Ik wil investeren

Ik wil financieren

Ik wil financieren