Skip to main content

Statistieken

Dat is investeren met een gerust hart.

Kernstatistieken van SamenInGeld.nl

Welkom op de pagina waar je onze statistieken kunt vinden.
Alle gegevens zijn gebaseerd op cijfers vanaf de start van SamenInGeld in oktober 2015 tot september 2023.

De cijfers van SamenInGeld.nl zijn hiernaast te vinden tot de datum 1 mei 2024. Hier vind je onder andere het totaal aantal gefunde projecten, het totaalbedrag dat door investeerders is gefinancierd, het gemiddeld rendement en het verzuim.

SamenInGeld heeft deze pagina zorgvuldig samengesteld. Echter kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze pagina.

Bedrijfsinformatie SamenInGeld B.V.

Bedrijfsoverzicht
Aanvang financieringen2015
Frequentie updateKwartaal
Frequentie update persoonlijke portefeuilleMaandelijks
Oprichtingsdatum SamenInGeld B.V.2014
KVK inschrijfnummer59383461
Aanbieden – hypothecair krediet32000028
Bemiddelen – opvorderbaar geld19000052

Rendementen

Alle gegevens zijn gebaseerd op cijfers van de start van SamenInGeld in oktober 2015 tot september 2023.

Het rendement wordt intern berekend en maandelijks gepubliceerd.

Belangrijkste cijfers van de projecten

Gemiddeld hypotheekbedrag€ 229.163
Gemiddelde investering per investeerder€ 2.006,06
Gemiddeld aantal investeringen per investeerder21

Verzuimgraad

Gemiddelde verzuimgraden

Hieronder vind je de verzuimgraden van de afgelopen 12 maanden, deze zijn van alle lopende projecten gemeten over de afgelopen 36 maanden.

Met verzuimgraad wordt bedoeld welke projecten niet of niet meer volledig konden voldoen aan de rente en/of aflossingsverplichtingen.
Wij zijn uitgegaan van verzuim bij een betalingsachterstand van 90 dagen of meer. Ook wanneer er sprake is van faillissement is er sprake van verzuim.

In onderstaande afbeelding kan je drie tabellen vinden. Wij hebben onderscheidt gemaakt tussen residentieel, gemengd en zakelijk.
Per tabel is er een weergave geschetst in welk jaar hoeveel projecten er waren per schijf en hoeveel projecten hiervan verzuim hebben inclusief de verzuimpercentages.

Verwachte verzuimgraad per categorie

Hieronder vindt u de verwachte verzuimgraden over het jaar 2023. De ramingen van de verwachte verzuimgraden per risicocategorie worden bepaald op basis van de hoogst berekende absolute verzuimgraden van leningen per risicocategorie over de afgelopen 3 jaar (zie hierboven). Daarnaast worden relevante economische omstandigheden meegewogen of andere relevante omstandigheden (bijvoorbeeld, aanscherpingen in het acceptatiebeleid). Indien dat het geval is wordt expliciet vermeld waarom de verwachte verzuimgraad hoger of lager ligt dan de daadwerkelijk verzuimgraad in het afgelopen jaar.

Voor verdere uitleg hoe SamenInGeld deze cijfers berekend klik hier.

Procedure betalingsachterstand

SamenInGeld brengt projecteigenaren en investeerders samen. Bij eventueel betalingsachterstand zullen wij voor beide partijen opzoek gaan naar de beste oplossing. Daarbij proberen wij de projecteigenaar de tijd en ruimte te geven om met een oplossing te komen om verdere financiële problemen te voorkomen en indien nodig onze investeerders hierin te compenseren.

Op het moment dat SamenInGeld betalingsachterstand constateert wordt de investeerder hiervan op de hoogte gesteld en verzoeken wij de projecteigenaar om direct de achterstand te voldoen.

Wanneer echter blijkt dat er geen passende oplossing gevonden kan worden, zal het dossier overgedragen worden aan de gerechtsdeurwaarder.

Tip SamenInGeld: zoveel mogelijk spreiden

Investeren kan risico’s met zich meebrengen. Dat zou kunnen betekenen dat jij je investering niet of gedeeltelijk terugkrijgt. Wij adviseren je om maximaal 10% van jouw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM).
Tevens raden wij aan om de investering te spreiden over meerdere projecten en over verschillende schijven.

De markt voor crowdfunding is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling en hierop probeert SamenInGeld te anticiperen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hulp of advies nodig?

Wanneer je met een vraag zit of dat er iets onduidelijk is dan kun je contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Ik wil een investeergids

Investeergids aanvragen

Ik wil een account aanmaken

Account aanmaken