Skip to main content

Investeren in vastgoed middels Crowdfunding

Dat is investeren met een gerust hart.

Investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid

Verkrijg tot wel 9,45% (bruto) rente op je geld.

De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van de lening, het type lening (residentieel, gemengd of zakelijk) en de risicocategorie.

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij de meest gestelde vragen uitgewerkt. Staan je vragen er nog niet tussen? Mail ons dan gerust op info@sameningeld.nl  Je ontvangt van ons z.s.m. een antwoord.

Hoe werkt SamenInGeld?

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een combinatie van lenen en investeren. Een projecteigenaar biedt zijn project via de website van SamenInGeld aan en vraagt een ander hierin te investeren. In ruil daarvoor doet de projecteigenaar een belofte. Dat kan een product zijn, een korting of in ons geval een aantrekkelijke rente en eventueel aflossing. De projecteigenaar leent hierbij niet van de bank, maar van afzonderlijke, meerdere investeerders.

Op onze site gebruiken wij voor degene die het geld leent het woord projecteigenaar. Voor alle mensen en ondernemingen die geld investeren voor dit concept, gebruiken wij het woord investeerder.

Wat maakt SamenInGeld anders?

Wij bieden hypothecaire zekerheid waarbij de investeerder het eerste recht op teruggave heeft wanneer er financiële onzekerheid ontstaat. Eerder zelfs nog dan de belastingdienst. Ook verstrekken we in principe niet meer dan 80% van de marktwaarde in verhuurde staat als lening. De projecteigenaar dient bij ons zelf minimaal 20% in te leggen. Hier kunnen wij van afwijken en tot 90% financieren. Dit deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de projecteigenaar kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden zodat een hogere financiering verstrekt kan worden.

Op ons platform gaat het om een lening tussen de projecteigenaar en investeerder(s) in ruil voor betaling van rente en aflossing. Daarin lijken wij op een bank. Bij andere vormen van crowdfunding krijgen investeerders voor hun inleg vaak een product of korting. Percentages en termijnen zijn in deze gevallen niet vastgelegd en worden soms overgelaten aan de projecteigenaar. SamenInGeld legt alles vast.

Wat gebeurt er als de SamenInGeld BV wegvalt?

Wanneer een project 100% van de gevraagde financiering behaalt, wordt er een hypotheek afgesloten. Alle investeerders op het project verstrekken samen het bedrag aan de projecteigenaar via de stichting Stichting Zekerheden SamenInGeld.

Stichting Zekerheden SamenInGeld is vrij om de uitstaande betalingen van rente en aflossingen te blijven verrichten. Ze kan dan een nieuwe opdracht verstrekken. Geldstromen lopen buiten SamenInGeld om via een rekening van de stichting. De gelden kunnen alleen worden overgemaakt naar een rekening van een notariskantoor die door onze betaaldienstverlener Online Payments Platform (OPP) is geverifieerd. Dit zorgt ervoor dat het bedrag zoals bijeengebracht door de investeerders maar op één manier kan worden overgeboekt vanuit de rekening bij OPP naar de notaris.

Als projecteigenaar betaal je maandelijks administratiekosten om deze werkzaamheden te bekostigen. Ook de investeerders betalen jaarlijks administratieve kosten voor (onder meer) het beheer van het geldverkeer. Zelfs na het wegvallen van de BV blijven deze baten maandelijks binnen komen.

De rente die de projecteigenaar betaalt, gaat één op één naar de investeerder. Ten behoeve van de afhandeling van alle betalingen tussen de projecteigenaar en investeerders is gekozen om een onafhankelijke betaaldienstverlener in te zetten. In ons geval maken we hierbij – zoals gezegd – gebruik van OPP. Zij heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandse Bank. Dat vinden wij belangrijk in verband met een eventueel bouwdepot bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen. Omdat de rekening wordt aangehouden door de stichting, is er dus geen sprake van een derdengelden rekening waar de bestuurders van SamenInGeld BV toegang tot hebben.

Aan het einde van de looptijd van een lening, wordt deze afgelost. Om ervoor te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij de investeerders terug komt, is in de hypotheekakte opgenomen dat aflossingen alleen kunnen worden betaald aan het rekeningnummer van de projecteigenaar bij OPP. Deze rekening is geblokkeerd voor opname totdat Stichting Zekerheden SamenInGeld deze vrij geeft.

SamenInGeld wil jouw investering zo veilig mogelijk maken. Door de vestiging van een hypotheekrecht op het onderpand en het bewijs van betaling van de opstalverzekering jaarlijks te ontvangen, biedt SamenInGeld een solide investering. Op het moment van schrijven, kennen we een laag verzuimpercentage (afboeking). Zie ook onze verzuimcijfers op de statistieken pagina. Wij zullen er ook alles aan doen om dit percentage zo laag te houden.

Hulp of advies nodig?

Indien je met een vraag zit, of er iets onduidelijk is dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Investeren

Hoe begin ik met investeren via SamenInGeld

Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je meteen een investeringstoezegging doen in een project naar keuze hier. Je kiest vervolgens de renteschijf met het door jou gewenste rentepercentage. 10 dagen voor de datum van passage zal SamenInGeld de gelden opvragen bij de investeerders van dat project. Dit kun je betalen door middel van een betaallink die je per e-mail van SamenInGeld ontvangt.

Hoe vaak komen er nieuwe projecten om op te investeren?

Er komen regelmatig nieuwe projecten op het platform van SamenInGeld. Deze worden aangekondigd per nieuwsflits die alle investeerders met een account ontvangen. Na publicatie op de website duurt het 48 uur voordat er geïnvesteerd kan worden (wettelijke wachttijd). Nadat je een investering hebt toegezegd, heb je 4 dagen bedenktijd waarbinnen je de toezegging ongedaan kunt maken.

Kan ik ook hulp krijgen bij investeren in een eerste project?

Jazeker. Tijdens kantooruren kun je bellen met ons kantoor op 030-7400035 en dan zal een van de mensen van het SamenInGeld team je verder helpen.

Wat zijn de risico’s voor investeerders?

 1. Het onderpand raakt geheel of gedeeltelijk beschadigd. Om dit risico zo veel mogelijk in te perken eist SamenInGeld een opstalverzekering. Hiervan wordt ieder jaar het betaalbewijs en de actuele polis opgevraagd.
 2. Ondanks alle zekerheden is het mogelijk dat de projecteigenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om dit risico te verkleinen is in de hypotheekovereenkomst opgenomen dat we de huurstroom dan in beslag mogen nemen. Als dat niet voldoende is, wordt overgaan tot verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden wordt de opbrengst gebruikt om de gedane investeringen zoveel mogelijk terug te betalen. Eerst schijf 1A; daarna schijf 1B; daarna schijf 2; daarna schijf 3. Deze volgorde is van belang als de opbrengst niet toereikend is om alle investeringen terug te betalen. Indien er dan nog geld over is de betreffende projecteigenaar. Deze projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee je investering is veiliggesteld kunnen we je niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te houden.
 3. Door de hypothecaire zekerheid krijgen investeerders hun geld zelfs eerder terug dan de belastingdienst. Deze zekerheid vormt de kern van ons risico-arme concept.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze risico’s pagina.

Wat gebeurt er als een lener onverhoopt niet aan zijn verplichtingen kan voldoen?

De kans bestaat dat de projecteigenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In dat geval zullen wij er alles aan doen om de projecteigenaar tot betaling te bewegen. Heeft de projecteigenaar 90 dagen na de betaaldatum nog niet betaald, dan zullen wij eerst beslag leggen op de huurinkomsten. Als dat niet voldoende is, wordt overgegaan tot de verkoop van het onderpand. Wanneer de verkoop heeft plaatsgevonden wordt de opbrengst gebruikt om de gedane investeringen zoveel mogelijk terug te betalen. De uitbetaling gaat op volgorde van eerst schijf 1A; daarna schijf 1B; daarna schijf 2; daarna schijf 3. Deze volgorde is van belang als de opbrengst niet toereikend is om alle investeringen terug te betalen. Indien er dan nog geld over is, komt dat de projecteigenaar toe. De projecteigenaar zal er derhalve veel aan gelegen zijn om het niet zo ver te laten komen. Een 100% garantie dat daarmee uw investering is veiliggesteld kunnen we u niet geven, maar we doen er alles aan om dit risico zo klein als mogelijk te houden.

Wat gebeurt er als een project niet volgeschreven wordt?

Het kan voorkomen dat een project niet volgeschreven wordt. Dat kan allerlei redenen hebben. Op het moment dat dit gebeurt, heeft de lener kosten gemaakt voor de aanvraag bij SamenInGeld. Daarom mag de lener bepalen of het reeds opgehaalde bedrag voldoende is. Wanneer dit zo is, gaan de stukken alsnog naar de notaris, net alsof het project volledig gevuld is. Ziet de projecteigenaar af van het opgehaalde bedrag dan heeft de investeerder nog geen kosten gemaakt en krijgt hij/zij het geïnvesteerde bedrag terug. De investeerder is van harte welkom bij een ander project van SamenInGeld.

Kan ik na de start van een project mijn investering intrekken?

Ja, je hebt een bedenktijd van 4 kalenderdagen na je inschrijving voor je investering. Daarna is het niet meer mogelijk om je investering in te trekken.

Hoeveel mag ik privé investeren, is er een maximum? Hoeveel mag ik zakelijk investeren?

Er is geen maximum meer vastgelegd voor een privé of zakelijke investering.

Wel is er een advies om niet meer dan 10% van het vrije vermogen in crowdfunding projecten te investeren.

Wat heb ik nodig om zakelijk te kunnen investeren?

Een kopie van een identiteitsbewijs, een bankrekening en een recente kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).

Mag ik namens de kinderen inleggen?

Jongeren onder de 18 jaar kunnen bij ons niet zelfstandig investeren. Wel kunnen de ouders onder hun eigen naam een rekening voor de kinderen openen die door de ouders beheerd wordt.

Wat als het project afloopt en het pand niet verkocht wordt of geherfinancierd kan worden?

Indien het pand niet verkocht is aan het eind van de leenperiode en er ook geen herfinanciering of andere aflossing heeft plaatsgevonden zal SamenInGeld de lening opeisen door het onderpand in noodgedwongen verkoop te zetten en gedurende die periode de eventueel aanwezige huurinkomsten te claimen om de investeerders te compenseren.

Wat zijn de kosten van mijn investering bij SamenInGeld?

Voor investeerders rekenen wij een beheervergoeding.De tarieven voor beheervergoeding zijn in het eerste jaar 0,055 % per maand en in de daarop volgende jaren 0,025 % per maand.
Deze zijn van toepassing op alle projecten die geplaatst worden na 1 januari 2023.

Fictieve rendementen in box 3.

SamenInGeld wordt vaker gevraagd naar uitleg over de rendement heffing op beleggingen door de belastingdienst.

Wij laten graag zien hoe je de te betalen belasting over het saldo van jouw bezittingen en schulden kan berekenen. Klik hier.

Financiering

Kan iedereen zich aanmelden voor een lening?

Jazeker. Om je project op ons platform onder de aandacht van investeerders te brengen, dien je echter aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onder het menu-item Lenen, lees je hier alles over.

Hoe werkt een financiering via SamenInGeld?

Financieren bij SamenInGeld gebeurt door crowdfunding. Dit houdt in dat aan een grote groep investeerders een vraag voor financiering van een specifiek onroerend goed project wordt voorgelegd. Zij kiezen zelf hoeveel geld ze aan dit project willen lenen en tegen welke van de aangeboden risicoschijven met daaraan gekoppelde rente percentages en looptijd. Bij de financieringsaanvraag wordt een financiële analyse getoond waaruit blijkt, gebaseerd op een recente taxatie, dat het project wat SamenInGeld betreft financieel gezond onderbouwd is.

Wat voor projecten kan ik financieren via SamenInGeld

SamenInGeld financiert onroerend goed dat wordt verhuurd.

Hoeveel kost een financiering via SamenInGeld ?

Deze kosten bedragen 2,25% van het opgehaalde bedrag; de succes fee.

Daarnaast zijn er maandelijkse administratiekosten variërend van € 35,- tot € 60,- afhankelijk van de hoogte van de leensom.

Voordat wij een project plaatsen dien je € 1.000,- te betalen als plaatsingsfee dat in mindering wordt gebracht op de uiteindelijk te betalen 2,25% succes fee.

Welke zaken moet ik onder andere aanleveren als ik een financiering wil?

 • Aanvraagformulier
 • Bedrijfsplan
 • Taxatierapport maximaal een half jaar oud of door een opdracht tot taxeren via SamenInGeld
 • Een kopie koopovereenkomst of eigendomsbewijs
 • Foto’s (horizontale) van het object
 • Een pitch waarin jij jezelf voorstelt en beschrijft waarom je dit pand wilt laten financieren door de crowd
 • Afhankelijk van het project eventueel extra vragen van SamenInGeld

Na goedkeuring van het project door SamenInGeld

 • Een getekende offerte
 • Betaling van € 1.000,- plaatsingsfee

Heb je hier vragen over neem dan contact op met SamenInGeld.

Kan ik deels financieren bij meerdere partijen?

SamenInGeld wil altijd de eerste financier zijn met de eerste hypotheek.

Zonder toestemming van SamenInGeld kun je geen financiering aan gaan met andere partijen.

Hoe beoordeelt SamenInGeld projecten? Hoe werkt het proces van financieren van objecten?

Je kunt je project indienen bij SamenInGeld middels het bij ons op te vragen aanvraagformulier. Vervolgens stellen wij onze projecteigenaar onder andere verplicht:

 • Minimaal 20% eigen inleg. Hier kunnen wij van afwijken en tot 90% financieren. Het deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien de projecteigenaar kan aantonen dat hij/zij voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere lening;
 • Taxatie van het pand door taxateur in overleg met SamenInGeld, inclusief opbouw verhuur mogelijkheden;
 • Indien nodig gemeentelijke goedkeuring voor verhuur aan particulieren;
 • Huurcontracten indien aanwezig;
 • Een door ons uit te voeren kredietwaardigheidscheck van de lener bij BKR;
 • Een bewijs van brandveiligheid indien van toepassing;
 • Kopie opstalverzekering en bewijs van betaling daarvan.

Administratieve vragen

Kan ik mijn bankrekening wijzigen?

Ja dat kan.

In je dashboard kun je onder het menu ‘Bewerken mijn profiel’ onder het kopje IBAN je nieuwe bankrekening invoeren en opslaan. Daarna kun je in het menu kiezen voor ‘opnemen saldo’. Op deze pagina vind je de mogelijkheid om de nieuwe bankrekening in te voeren en een validatiebetaling te doen.

In het geval dat je dit nalaat, kunnen wij geen geld overboeken naar je nieuwe bankrekeningnummer.

Hoe werkt de terugbetaling van mijn lening aan het einde van de looptijd?

Aan het einde van de looptijd heeft de projecteigenaar de keus om het project opnieuw te financieren bij SamenInGeld (of een andere partij) of het pand te verkopen en zo de gelden vrij te maken voor terugbetaling. SamenInGeld zal ruim op tijd contact zoeken met de projecteigenaar om het proces van beëindiging van de lening in goede en tijdige banen te leiden.

Bij de aflossingsvrije schijven 1A en 1B krijg je de volledige leensom uitbetaald naar je wallet.

Bij de annuïtaire schijven 2 en 3 krijg je het saldo (= het niet afgeloste deel) van je lening teruggestort naar je wallet.

Ik snap niet hoe het werkt met de 30 jaar annuïtaire lening. Wanneer krijg ik dan mijn geld terug?

De schijven 2 en 3 zijn annuïtaire leningen. Naast rente ontvang je ook een aflossingsdeel van je inleg. Over het algemeen berekenen wij dit aflossingsdeel  alsof dit gehele deel in 30 jaar wordt afgelost. Zo wordt de maandelijkse verplichting niet te hoog voor de geldlener. Aan het einde van de looptijd krijg je het saldo, dat wil zeggen het nog niet terugbetaalde deel van je lening, teruggestort.

De looptijd van de lening is over het algemeen 5 jaar of korter.

Hoe maak ik een account aan?

Een account aanmaken start je door op de knop “Registreren” te klikken. Je moet dan je gegevens invullen; naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarop ontvang je een mail en kun je jouw wachtwoord aanmaken zodat je kunt inloggen op jouw account. Na het afronden van de kennistoets en verliessimulatietoets kun je beginnen met investeren. Je kunt je account verder afmaken door de klantacceptatie handelingen (IDIN en bankrekening koppelen) doen.

De betaal-link werkt niet. Hoe kan ik toch betalen?

Wanneer de link in de e-mail met verzoek tot betalen niet werkt.

Wanneer dit niet werkt heb je hoogstwaarschijnlijk geen kopie ID (en/of kopie KvK uittreksel) ge-upload of is deze nog niet goedgekeurd. Je kunt dit checken door in je account te klikken op ‘klantacceptatiehandelingen’. Als daar de 3 velden niet op groen staan zie wat er nog moet gebeuren om de accountvalidatie af te ronden. Wanneer alle handelingen zijn afgerond, kleuren de verschillende vakken groen.

Betalen met iDEAL lukt me niet?

Wanneer je tijdens het betaalproces met iDEAL dit afbreekt of een fout maakt is het iDEAL-pad voor ongeveer een uur afgesloten voordat je de betaling opnieuw kunt inzetten.

Hoe kan ik mijn accountsaldo ophogen?

Het accountsaldo ophogen kan via iDEAL, Bancontact en overschrijving. Deze opties zijn te vinden, wanneer je bent ingelogd, in jouw account bij het icoon waar de pijl omhoog wijst (‘Top up’).

Klantacceptatie handelingen

Wat is KYC? Ken je klant.

Financiële instellingen hebben de verplichting om een goed ‘Ken Je Klant’ beleid te voeren. Op SamenInGeld.nl rust de verplichting te voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor witwassen, fraude of terrorismefinanciering. In Nederland is deze verplichting vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (WFT) en uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Door dit ‘Ken Je Klant’ beleid, ook wel bekend onder ‘Know Your Customer’ of ‘KYC’ kan SamenInGeld.nl haar klanten leren kennen, deze klanten identificeren, controleren en bijbehorende risico’s inschatten. Het doel van dit proces is om de herkomst en locatie van geld inzichtelijk te krijgen, ter voorkoming van het onbewust en onbedoeld faciliteren van het platform bij bijvoorbeeld witwaspraktijken, terrorismefinanciering en (belasting)fraude. Met behulp van het KYC-proces kunnen criminele activiteiten snel en tijdig worden opgespoord.

Wat houdt het Ken Je klant-proces in?

Tijdens het proces doorloop je verschillende stappen, waarbij je onder meer wordt gevraagd jouw persoonlijke gegevens in te vullen en je te identificeren door middel van iDIN of een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Nederlands rijbewijs). Verder word je gevraagd een toelatingskennistest en een simulatietoets in te vullen. Dat laatste wordt gevraagd om vast te stellen of je als ‘onervaren investeerder’ of ‘ervaren investeerder’ wordt gekwalificeerd (hierover vertellen we meer bij de overige veel gestelde vragen). Dit proces vindt digitaal plaats in jouw account bij SamenInGeld.nl.

Wat als je het Ken Je klant-proces niet doorloopt?

Je bent niet verplicht om het Ken Je klant-proces te doorlopen. Het gevolg is echter wel dat je hierdoor niet meer kunt investeren in nieuwe projecten. Jouw huidige investeringen blijven toegankelijk. Uitbetalingen van jouw huidige investeringen worden zoals gebruikelijk rechtstreeks op jouw account bij SamenInGeld gestort.

Wat is iDIN?

iDIN is een Nederlands online identificatiemiddel en een dienst van banken waarmee deze op een veilige en vertrouwde manier jouw identiteit vaststellen door middel van een geldtransactie. Zij doen dit op basis van jouw rekeningnummer. iDIN kost geen geld voor jou als gebruiker.

Kan ik mij aanmelden met een buitenlands identiteitsbewijs?

Ja. Nagenoeg elk buitenlands identiteitsbewijs is te gebruiken voor identificatie bij OPP. Zorg altijd voor een scherpe foto of scan.

Ik heb twee identiteitsbewijzen uit verschillende landen. Welke moet ik gebruiken?

Als je beschikt over een identiteitsbewijs uit verschillende landen, en een daarvan is uit Nederland, dan gebruikt je het Nederlandse identiteitsbewijs.

Waarom moet ik met iDEAL een 1-cent betaling doen?

Met deze betaling wordt de tegenrekening vastgesteld en de overeenkomst bevestigd. Dit is het bankrekeningnummer waarop alle betalingen worden gedaan. Deze bankrekening moet op jouw naam staan. Betalingen vanaf een andere bankrekening zijn niet toegestaan.

Kan ik klant worden met een en/of rekening?

Ja, dat kan. Belangrijk is dan dat de eerstgenoemde op de en/of rekening geïdentificeerd kan worden. De tweede naam valt namelijk soms weg. In dat geval kan aanvullende informatie gevraagd worden.

Waarom moet ik een verklaring herkomst van middelen afgeven?

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn wij verplicht om onderzoek te doen naar de herkomst van de gelden van de investeerders.

Wat is een UBO?

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van een organisatie of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten, of meer dan 25% eigendomsbelang hebben. Een organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben.

Hoe weet ik wie de UBO van mijn organisatie is?

De uiteindelijk belanghebbende van een organisatie is kort gezegd de natuurlijke persoon die uiteindelijk gerechtigd is tot het vermogen, of die beslissingsbevoegdheid in de organisatie heeft voor meer dan 25%. Je vindt meer informatie over een UBO via de Kamer van Koophandel of op de website van OPP.

Betaaldienstverlener

Wie is betaaldienstverlener OPP?

Eén van de belangrijkste gevolgen van de Europese wetgeving is dat een crowdfundingsplatform zelf geen betaaldienstverlening mag verlenen. SamenInGeld.nl is voor de betaaldienstverlening de samenwerking met Online Payment Platform (OPP) aangegaan. OPP is de externe betaaldienstverlener die, in opdracht van SamenInGeld.nl, het Ken Je Klant-proces en de betalingen beheert. Zij hebben hiervoor alle benodigde vergunningen en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Wat doet OPP met mijn gegevens?

OPP voert in opdracht van SamenInGeld.nl werkzaamheden uit om jou als klant te kunnen accepteren. We delen daarom een aantal gegevens met OPP. Je verstrekt zelf aanvullende gegevens. OPP controleert en beoordeelt die gegevens. De gegevens die OPP namens SamenInGeld.nl verwerkt zijn opgenomen in de Privacyverklaring van SamenInGeld.nl.

Voor het uitvoeren van betaaltransacties is OPP verantwoordelijk. In de Privacyverklaring van OPP is opgenomen welke gegevens door hen verwerkt worden.

Ik wil een investeergids

Investeergids aanvragen

Ik wil een account aanmaken

Account aanmaken