Skip to main content
Ervaringen

“Verkrijgen van een beter rendement op een deel van ons vermogen”

“Reeds vanaf de initiatie in 2014 nemen wij deel aan projecten SamenInGeld. De initiatiefnemers kenden wij reeds vanuit een zakelijke en vriendschappelijke relatie in onze woonplaats Bilthoven. Onze drijfveer voor deelname in investeringen SamenInGeld is het verkrijgen van een beter rendement op een deel van ons vermogen, dan via een spaarrekening met minimale rente. Onze focus ligt op een brede spreiding aan projecten met matig risico, met gevarieerde looptijd van een tot vijf jaar. Zo konden/kunnen we gaandeweg in onze (pre)pensioenfase ons beschikbare budget aanpassen zonder verplichtingen op veel langere termijn. Over de hele periode hebben we goede ervaringen, zowel met de projecten, maar ook met het systeem. Naast de database op het platform houden we thuis parallel een bestand bij om voortdurend overzicht te houden over onze lopende en intussen afgeloste projecten. De ervaring over jaren leert ook dat wanneer je in een bepaald project wilt investeren, dat je scherp paraat moet zijn op het tijdstip van lanceren aangezien het project meestal snel volloopt. Investeren in SamenInGeld lijkt soms een beetje op topsport; waakzaam zijn en slagvaardig handelen. We zien ook dat er geregeld projecten vòòr het verstrijken van de looptijd vervroegd worden afgelost. Ondanks het beschikbaar krijgen van een ‘boeterente’, betekent dat dan weer extra ‘sport’ en ‘wachttijd’ om vrijkomende budget weer bij een nieuw geschikt project te laten renderen. Wat dat betreft zou de ‘boeterente’ best verhoogd mogen worden. Over onze jarenlange deelname aan SamenInGeld zijn we erg tevreden. We hebben daarom ook het platform onder de aandacht gebracht bij familie en vrienden in ons netwerk”.

Author SamenInGeld

More posts by SamenInGeld