Skip to main content

Disclaimer

Deze website is eigendom van SAMEN IN GELD B.V. (hierna “SamenInGeld”).

SamenInGeld wil investeerders en leners samenbrengen en maakt daarbij gebruik van crowdfunding. SamenInGeld geeft geen advies aan investeerders en geen advies aan leners. Wie een financieringsbehoefte heeft, kan door SamenInGeld doorverwezen worden naar een adviseur of zelf de aanvraag in behandeling nemen. Eerst nadat de adviseur (indien van toepassing) met de lener tot de conclusie is gekomen dat in de financieringsbehoefte het beste voorzien kan worden door SamenInGeld, gaat SamenInGeld over tot beoordeling van de aanvraag en afhankelijk daarvan tot acceptatie.

Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SamenInGeld. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig door SamenInGeld aangevuld, geactualiseerd en/of aangepast.

SamenInGeld behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is SamenInGeld niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden. SamenInGeld sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van SamenInGeld. Inbreuk is niet toegestaan.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. SamenInGeld heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Ik wil investeren

Ik wil investeren

Ik wil een financiering

Ik wil een financiering