Skip to main content

Gefaseerd financieringsdeel

Moeiteloos rente ontvangen of lagere bouwkosten!

  • Een aantrekkelijke extra rente voor de investeerder
  • Niet direct betalen en toch een rentevergoeding
  • Wij bieden zekerheid door het hypotheekrecht
  • Verminderde kosten door gefaseerd verbouwen voor de projectaanvrager
Maak kennis met SamenInGeld

Een gefaseerd financieringsdeel via SamenInGeld

De voordelen op een rijtje

Voor de investeerder

Op deze manier is er voor investeerders een extra mogelijkheid tot het doen van een investering. Er geldt een rentetarief van 2% per maand over het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de investeerder. Wanneer het geld daadwerkelijk is betaald door de investeerder aan de projectaanvrager komt het opgebouwde bedrag aan rente vrij. Deze rente wordt achteraf (na betaling van de toezegging) uitgekeerd.

Voor de aanvrager

Voor de projectaanvrager is er met het intreden van de nieuwe constructie een beperking van de lasten gedurende de verbouwingsperiode. Er wordt tijdens de periode dat er geld beschikbaar is gesteld, maar nog niet is opgeroepen, slechts 2% rente doorberekend in plaats van de rente geldend in schijf 1A.

Ja, ik wil de brochure

Hoe werkt het?

Maak een afspraak

Meld je aan voor een afspraak met een expert van SamenInGeld.

Kennismaking

In een (eventuele) kennismaking nemen wij je mee in alle mogelijkheden.

Aanleveren stukken

Wij beoordelen de stukken om het project te toetsen aan bepaalde eisen.

Project publicatie

Als alles beoordeeld is publiceren we jouw project en kan er geïnvesteerd worden.

Investeringen

Zodra er voldoende investeerders zijn is de funding rond en wordt de hypotheek gevestigd.

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met jouw geslaagde project! Tijd om te kijken naar het volgende project!

SamenInGeld met elkaar en goed voor elkaar

Werkwijze

In de offerte worden de momenten waarop de projectaanvrager het geld uitgekeerd wilt krijgen vastgelegd. Als het project wordt gepubliceerd zijn deze momenten apart zichtbaar als verschillende schijven (onder schijf 1A). Zo is er voor beide partijen duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van elkaar in de toekomstige periode.

Om te kunnen investeren binnen het gefaseerde financieringsdeel wordt een ondergrens van €25.000,- gehanteerd. Op deze manier blijft het risico beperkt omdat er van minder investeerders afhankelijkheid is van betaling. Evenals dat de tarieven aantrekkelijk blijven doordat er voor SamenInGeld minder administratieve werkzaamheden te verrichten zijn.

Wanneer je een toezegging hebt gedaan wordt er gevraagd om 2% van dat bedrag alvast te voldoen. Dit vragen wij om voor de projectaanvrager meer zekerheid te creëren dat de rest van de betaling ook tijdig zal worden voldaan. Wanneer een toezegging niet wordt betaalt dan zal het reeds aanbetaalde bedrag (de 2%) gaan naar de investeerder die de toezegging overneemt.

De voordelen van financieren via SamenInGeld

Eerste recht van hypotheek
Bij het verstrekken van een financiering aan een projectaanvrager wil SamenInGeld zekerheid ten behoeve van de investeerders vertegenwoordigd door de Stichting Zekerheden SamenInGeld. De stichting krijgt het recht van een projectaanvrager om het pand op te eisen en te verkopen als er niet voldaan wordt aan de betaalverplichtingen.

Projectaanvrager tekent in privé mee
De projectaanvrager tekent in privé mee voor het project. Dit houdt in dat er een extra zekerheid afgegeven wordt t.o.v. andere investeringsmogelijkheden. Ook als de financiering plaatsvindt in de B.V. van de ondernemer tekent de ondernemer in privé mee. Wanneer de projectaanvrager niet meer kan voldoen aan zijn betaalverplichtingen dan kan SamenInGeld aanspraak maken op zijn privévermogen.

Eigen inbreng van de projectaanvrager
SamenInGeld vraagt van aanvragers een substantieel deel aan eigen inbreng. Dit deel is minimaal 10% van de volledige financiering. Hoe hoger de eigen inbreng, hoe lager de lening ten opzichte van de waarde van het onderpand (Loan-To-Value ofwel LTV), hoe meer zekerheid dat de leensom kan worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van het onderpand. De andere kosten zoals de (eventuele) overdrachtsbelasting en kosten koper worden niet mee gefinancierd en betaalt de projectaanvrager zelf.

Opstalverzekering
Met een opstalverzekering verzeker je de woning en alles wat aan de woning vast zit. SamenInGeld is in het bezit van de opstalverzekering van elk pand dat zij samen met de crowd financiert. Zonder een opstalverzekering is het pand niet verzekerd en kan er door bijvoorbeeld brand, storm of blikseminslag, schade ontstaan. Hoewel de kans zeer klein is dat een object verloren gaat, bieden we wel de zekerheid om een beroep te kunnen doen op deze opstalverzekering.

Afspraak met een expert makenQuickscan aanvragen

Veelgestelde vragen

Wat kost dat?

Geld lenen kost geld, ook bij ons. Zijn er voldoende investeerders voor jouw project en is de transactie rond, dan ontvang je eenmalig een factuur van 2,25% over het volledige transactiebedrag, met een minimum van € 1.000,-. Deze € 1.000,- betaal je ook als je niet voldoende investeerders weet te overtuigen. Is je project voldoende gefinancierd, dan ontvang je het geld van de notaris na een hypothecaire inschrijving. SamenInGeld financiert tot 80% van de vrije marktwaarde of de waarde in verhuurde staat. Er is een mogelijkheid om tot 90% te financieren. Het deel van de financiering boven 80% van de waarde kan worden aangevraagd indien jij als geldlener kan aantonen dat je voldoende zekerheid kan bieden voor verstrekking van een hogere lening. Wanneer de hypotheek is ingeschreven dien je maandelijks je rente en eventueel aflossing te betalen.

Verder betaal je ook de volgende administratieve kosten op basis van jouw leenbedrag:

  • € 35,00 per maand tot een leenbedrag van € 150.000,-
  • € 47,50 per maand voor een leenbedrag tussen € 150.000,- en € 250.000,-
  • € 60,00 per maand voor een leenbedrag vanaf € 250.000,-

Eerder aflossen?

Geen probleem. Houd er alleen wel rekening mee dat je bij een algehele aflossing binnen de rentevaste periode, verplicht bent een boete te betalen van 2 maanden rente zoals vastgelegd in de hypotheekakte. Een deelaflossing kan alleen indien de gehele leensom uit een schijf wordt afgelost. De eerder genoemde boete is ook hierop van toepassing. In het geval van een gebroken maand wordt het aantal dagen daarvan meegerekend. Daarnaast brengt SamenInGeld administratiekosten in rekening. Wanneer de aflossing binnen 2 maanden voor de rentevast- of renteherzieningsdatum valt is dit boetevrij mogelijk. SamenInGeld brengt je wel administratie kosten in rekening.

Wat voor projecten kan ik financieren via SamenInGeld?

SamenInGeld financiert onroerend goed dat wordt verhuurd of verbouwd voor verhuur of verkoop.

Kan ik deels financieren bij andere partijen?

SamenInGeld wil altijd het eerste recht van hypotheek hebben. Zonder toestemming van SamenInGeld is (deels) bij een andere partij financieren niet mogelijk.

Wat zijn de huidige rentetarieven?

Het werkt heel simpel

Op ons crowdfunding-platform brengen we jou, als (toekomstige) pandeigenaar voor particuliere verhuur, in contact met voldoende potentiële investeerders. Anders dan bij de bank bieden we jou een hypothecaire lening die verstrekt wordt door een groep van investeerders. Zij bepalen namelijk zelf wélk project ze financieel ondersteunen in ruil voor een vooraf afgesproken rentevergoeding.

Bekijk onderstaande rentetabel voor een overzicht van de actuele rentes vastgesteld op 1 juli 2024.

* Deels zakelijke onderpanden + 0,40%
* Volledig zakelijke onderpanden + 0,75%
* De indeling van de schijven wordt door SamenInGeld bepaald en is geen kredietscore in de zin van de Europese Crowdfunding Verordening.

Wil je weten hoe de rente tot stand komt klik hier.

Ik wil een investeergids

Investeergids aanvragen

Ik wil een account aanmaken

Account aanmaken