Skip to main content

Risico's

Het instortingsgevaar

Geen eieren voor jouw geld. Natuurlijk brengt investeren risico’s met zich mee. Hoewel wij er alles aan doen om de risico’s blijvend zo klein mogelijk te houden, kunnen wij niet een 100% garantie geven dat jouw investering bij ons veiliggesteld is. Je kunt je inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wij adviseren dan ook slechts een verantwoord deel van jouw vrij besteedbaar vermogen te investeren en voor risicospreiding in meerdere projecten te kiezen. Zorg verder voor een goede spreiding van je investeringen (sparen, crowdfunding, aandelen, vastgoed, obligaties etc.)

Voordat je investeert in een crowdfunding lening is het belangrijk om je goed te verdiepen in het crowdfunding project en de daaraan verbonden specifieke risico’s, en je af te vragen of je bereid bent deze risico’s te dragen. Het kan ook verstandig zijn om advies in te winnen bij een financieel adviseur om ervoor te zorgen dat je crowdfunding investering in lijn is met je financiële doelen en risicoprofiel. Realiseer je verder goed dat je je crowdfunding lening niet voor het einde van de looptijd kunt verkopen als je je geld nodig hebt.

Investeringsrisico’s:

Een aantal belangrijke investeringsrisico’s zijn:

  • Het onderpand van jouw investering kan geheel of gedeeltelijk beschadigen. Dat is ook de reden dat wij een opstalverzekering van de geldlener eisen. Deze wordt inclusief betaalbewijs jaarlijks gecontroleerd door SamenInGeld B.V.
  • De projecteigenaar voldoet niet (meer) aan de zijn betaalverplichting. In dat geval zullen wij er alles aan doen om de projecteigenaar tot betaling te bewegen. Heeft de projecteigenaar 90 dagen na de betaaldatum nog niet betaald, dan zullen wij eerst beslag leggen op de huurinkomsten. Mocht dat niet voldoende zijn, dan wordt overgegaan tot de verkoop van het onderpand. De opbrengsten hiervan worden in volgorde uitgekeerd aan de investeerders uit schijf 1A gevolgd door de eventuele achterstand in renteverplichtingen, gevolgd door de investeerders in schijf 1B investeerders in schijf 1B, gevolgd door de eventuele achterstand in renteverplichtingen, daarna schijf 2 gevolgd door de eventuele achterstand in renteverplichtingen, en als laatste schijf 3 gevolgd  door de eventuele achterstand in renteverplichtingen. Daarna kan SamenInGeld kosten die gemaakt zijn voor de uitwinning opnemen.

LET OP: uw investering valt niet onder enig depositogarantiestelsel of beleggingscompensatiestelsel.

Ik wil investeren

Ik wil investeren

Ik wil een financiering

Ik wil een financiering