Skip to main content

We krijgen bij SamenInGeld regelmatig vragen over de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en hoe het zit met de rol van deze toezichthouder. Welke vergunningen en ontheffingen zijn er eigenlijk als het gaat om crowdfunding? De website van de AFM geeft duidelijkheid.

[ bron: website AFM ]


Voor het verkrijgen van kapitaal  met behulp van crowfdfunding is mogelijk een vergunning nodig. Dit is afhankelijk van onder meer de vorm waarin de financieringen worden verstrekt. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Crowdfunding verloopt zonder financiële intermediairs. Er is direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Als men een crowdfunding platform exploiteert dan kan men in aanraking komen met toezicht vanuit de Wet op het het financieel toezicht. De AFM heeft samen met DNB een nadere interpretatie (zie hieronder) afgegeven over twee specifieke vormen van crowdfunding. Crowdfunding platformen waarop investeerders via een lening en/of investering kunnen participeren in een project vallen onder toezicht van de AFM.

De AFM is van oordeel dat de activiteiten van dergelijke crowdfunding platformen bemiddelend van aard zijn en dat de producten (lening of investering) waarin wordt bemiddeld financieel van aard kunnen zijn.

Meer info:  DNB en AFM geven interpretatie over crowdfunding

Author SamenInGeld

More posts by SamenInGeld